Rusza budowa nowoczesnej walcowni

Hutnictwo powraca do Siemianowic Śląskich. Już 17 sierpnia 2023 r. na terenie dawnej Walcowni Rur „Jedność” (ul. Pawła Stalmacha 8), firma Cognor Holding S.A. oficjalnie rozpocznie budowę nowoczesnego zakładu walcowniczego kształtowników lekkich wraz z budynkami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną. Realizacja historycznego przedsięwzięcia zostanie zainaugurowana wmurowaniem kamienia węgielnego i podpisaniem aktu erekcyjnego.
Wartość całej inwestycji wyniesie 800 mln zł. Generalnym wykonawcą robót budowlanych, które pochłoną ponad 300 mln zł, jest firma STRABAG. Generalnym projektantem inwestycji jest firma Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. Zakończenie prac zaplanowano w grudniu 2024 roku.
Walcownia w Siemianowicach Śląskich będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Zatrudnienie znajdzie tu około 150 wykwalifikowanych osób. Jak informuje inwestor, walcownia zostanie wyposażona w instalacje zmniejszające do minimum emisyjność oraz konsumpcję energii, a także utratę materiału podczas procesów produkcyjnych. Zakład będzie dysponował pilotażowym w skali Europy, w pełni zautomatyzowanym magazynem wysokiego składowania. Ponadto inwestycja ta, oparta na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i inżynierskich, pozwoli na osiągnięcie zdolności produkcyjnej 450 tysięcy ton wyrobów stalowych rocznie.
Przypomnijmy, że rok temu hutnicza spółka Cognor Holding podpisała z miastem Siemianowice Śląskie list intencyjny dotyczący współpracy, polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu prac infrastrukturalnych stwarzających warunki dla budowy i funkcjonowania zakładu walcowniczego. Na jego mocy miasto podjęło się przygotowania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wykonaniem około 400-metrowego odcinka drogi od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej, która prowadzić będzie do nowego zakładu.


O INWESTORZE

Cognor Holding od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej działającej głównie na terenie Polski.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wizualizacje: GBPBP Projprzem S.A.