Budowanie Mostów Między Szkołą a Biznesem

18 września br. Akademia Przedsiębiorczości ruszyła w nowej odsłonie. Jest to kontynuacja edukacyjnej inicjatywy mającej na celu kształtowanie przyszłych liderów biznesu, przybliżenie młodzieży rzeczywistości świata biznesu oraz dostarczenie im inspiracji do wyboru kariery zawodowej.

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich mają okazję uczestniczyć w wizytach studyjnych w lokalnych firmach, a także gościć przedstawicieli przedsiębiorstw u siebie w placówkach edukacyjnych. Podczas tych wizyt mogą przyjrzeć się, jak działa konkretna firma, jakie są jej obszary działalności, a także spotkać się z pracownikami i zadać im pytania dotyczące ich zawodu oraz ścieżki kariery. Projekt pozwala młodemu pokoleniu na bezpośrednią interakcję z lokalnymi przedsiębiorcami i firmami.

Akademia Przedsiębiorczości jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania systemu edukacji do zmieniających się realiów rynku pracy. Daje młodym ludziom możliwość bardziej świadomego wyboru ścieżki kariery, a także rozwijania umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych, które są coraz bardziej cenione na rynku pracy.

Poprzednie edycje akademii miały miejsce w okresie przerw od nauki. W nowej formie dzieci będą miały okazję skorzystać na współpracy między firmami, a szkołami w ramach zajęć szkolnych w trakcie roku szkolnego. Obecnie od połowy września do połowy października przygotowaliśmy 23 spotkania uczniów z pracownikami i włąścicielami firm. Po ich zakończeniu podsumujemy razem ze wszystkimi stronami projektu przebieg nowej formy Akademii Przedsiębiorczości, tak aby móc przygotować grafik na cały rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych.

W tym tygodniu na młodzież czekały takie firmy i instytucje jak: MMJ PHU Janos M., ZTE Katowice Sp. z o.o., Adient Seating Poland sp. z o.o., Agileo.IT, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich.

Udział w akademii wezmą wszystkie szkoły podstawowe z Siemianowice Śląskich, a oprócz firm wymienionych powyżej uczniowie będą mogli zobaczyć również jak funkcjonuje: Aperam Stainless Services & Solutions Poland, Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, Brand Springs Poland, WOLF System Sp. z o.o. oraz Zakład ubezpieczeń społecznych w Chorzowie.

Wszystkim przedsiębiorstwom i instytucjom dziękujemy za współorganizację tego projektu.

Autor:

  • Biuro Obsługi Inwestora

    Jakub Nowak

    j_nowak@um.siemianowice.pl

    (32) 7605358

wprowadzający: Mikołaj Polowy | Biuro Obsługi inwestora UM Siemianowice Śląskie
foto: Rafał Jakoktochce | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie