Odbyło się powakacyjne posiedzenie Rady Gospodarczej

Głosujący członkowie RG
Głosowanie

We wtorek, 12 września br. na dużej sali posiedzeń siemianowickiego ratusza odbyło
się pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie.

Tematem przewodnim siedemnastego posiedzenia były wybory na Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Gospodarczej, zgodnie z zarządzeniem regulującym prace tego gremium kadencja osób funkcyjnych zakończyła się w maju tego roku.

Otwarcia posiedzenia dokonał Jakub Nowak, Kierownik Biura Obsługi Inwestora, który podziękował w imieniu Prezydenta Miasta Rafała Piecha Przewodniczącemu Michałowi Janosowi oraz Wiceprzewodniczącemu Bogdanowi Sewerynowi za całoroczną pracę i zaangażowanie w sprawy związane z Radą Gospodarczą.
Na kolejny rok działalności rady, spośród członków na funkcję przewodniczącego został zgłoszony Michał Janos, który wyraził zgodę na kandydowanie. Podczas głosowania dotyczącego kandydatury Michała Janosa na Przewodniczącego Rady:
ZA było 10 osób, PRZECIW 0 osób, WSTRZYMAŁA się 1 osoba. Następnie przewodniczący zaproponował osobę Karola Termin na funkcję wiceprzewodniczącego, który również wyraził zgodę na kandydowanie. W przypadku głosowania dotyczącego kandydatury Karola Termin na Wiceprzewodniczącego Rady:

ZA było 10 osób, PRZECIW 0 osób, WSTRZYMAŁA się 1 osoba. Obaj panowie zostali wybrani kolejno i jednogłośnie na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego roku w działaniach na rzecz naszego miasta.

Następnie ustalono harmonogram pracy Rady Gospodarczej na kolejny rok działalności.

Ostatnim a zarazem równie ważnym punktem posiedzenia, była dyskusja dotycząca propozycji Rady Gospodarczej do budżetu miasta na rok 2024. Członkowie rady przedstawią wszystkie poruszone zagadnienia Prezydentowi Miasta, które ich zdaniem wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy naszego miasta.

Autor:

  • Ewa Grabolus
    Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Jacek Dokutowicz, Biuro Prasowe