Akademia Przedsiębiorczości – kolejna edycja za nami

13 października 2023 roku był dniem wyjątkowym dla młodzieży ze szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich. Tego dnia zakończyła się kolejna edycja Akademii Przedsiębiorczości, innowacyjnego projektu, który w tym roku miał nieco odmienną formę niż dotychczas. W poprzednich latach akademia odbywała się w okresie przerw od nauki, ale w tegorocznej edycji młodzi uczestnicy mieli okazję do uczestniczenia w zajęciach z przedsiębiorczości w trakcie roku szkolnego.

Projekt Akademii Przedsiębiorczości miał na celu nie tylko przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z przedsiębiorczością, ale także stworzenie bezpośredniej interakcji między lokalnymi firmami a placówkami edukacyjnymi. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież szkolna miała możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w lokalnych firmach oraz gościć przedstawicieli przedsiębiorstw w swoich szkołach. Dzięki temu mogli poznać działalność firm od środka, dowiedzieć się, jakie obszary działalności prowadzą, oraz zadawać pytania dotyczące przedsiębiorczości.

Akademia Przedsiębiorczości w Siemianowicach Śląskich jest znakomitym przykładem współpracy między sektorem edukacyjnym a biznesowym. W trakcie projektu młodzi ludzie mieli okazję zrozumieć, jakie umiejętności i wiedza są potrzebne, aby stać się przedsiębiorcami. Dla wielu uczestników to była pierwsza okazja, aby zapoznać się z lokalnymi firmami i poznać środowisko biznesowe.

Tegoroczna edycja trwała aż cztery tygodnie, rozpoczynając się 18 września i kończąc 13 października. Wzięły w niej udział wszystkie szkoły podstawowe w Siemianowicach Śląskich, co dowodzi ogromnego zainteresowania tym projektem wśród młodzieży.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować firmom oraz instytucjom, które wzięły aktywny udział w Akademii Przedsiębiorczości. Bez ich zaangażowania i wsparcia ten projekt nie mógłby się odbyć. Wśród partnerów, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji, znaleźli się: Aperam Stainless Services & Solutions Poland, Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, Brand Springs Poland, WOLF System Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, Adient Seating Poland sp. z o.o., ZTE Katowice Sp. z o.o., MMJ PHU Janos M., Agileo.IT oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich. Wszystkim przedsiębiorstwom i instytucjom jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować za współorganizację tego innowacyjnego projektu, który przyczynił się do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia oraz zacieśnił więzi między lokalnymi firmami a edukacyjnymi placówkami.

Wkrótce odbędzie się spotkanie, na którym dokonane zostanie podsumowanie tegorocznej edycji Akademii Przedsiębiorczości oraz omówione zostaną plany dotyczące kolejnych edycji.

wprowadzający: Mikołaj Polowy | Biuro Obsługi Inwestora UM Siemianowice Śląskie
foto: Rafał Jakoktochce | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie