Szkolenia z Lean Management: Droga do Usprawnienia Biznesu

W miniony czwartek (26.10.br.) odbyły się wyjątkowe warsztaty szkoleniowe z zakresu Lean Management, które zapewniły uczestnikom niezwykłą okazję do zgłębienia praktyki tego efektywnego podejścia do zarządzania i optymalizacji. Warsztaty odbyły się w SCK Zameczek w Siemianowicach Śląskich, gromadząc entuzjastów biznesu z różnych branż, gotowych odkryć mechanizmy, które pomogą im usprawnić swoje firmy, pracę i osiągnąć wyższy poziom efektywności.

Organizatorem tego wydarzenia był Urząd Miasta Siemianowice Śląskie wraz z katowicką spółką LEAN PARTNER.

Lean Management to system zarządzania, który skupia się na minimalizowaniu marnotrawstwa i usprawnianiu procesów. Wiedza i umiejętności z zakresu Lean Management są niezwykle cenne w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki temu podejściu organizacje mogą zwiększyć swoją konkurencyjność, poprawić jakość produktów i usług oraz zminimalizować koszty operacyjne.

– Był to już kolejny z serii warsztat przez nas przygotowany dla lokalnych firm, mający na celu podnieść ich konkurencyjność na regionalnym rynku. Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno właściciele firm jak i ich pracownicy – mówi Jakub Nowak, kierownik Biura Obsługi Inwestora. 

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji wprowadzającej do koncepcji Lean Management, która pokazała uczestnikom, czym dokładnie jest Lean i dlaczego jest on tak istotny w dzisiejszym biznesie. Następnie uczestnicy mieli okazję poznać narzędzia i techniki, które pomagają w identyfikowaniu i eliminowaniu marnotrawstwa w organizacji.

Jednym z kluczowych elementów warsztatów było praktyczne podejście do Lean Management. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i mieli do wykonania powierzone im zadania. Brali udział w symulacji procesu, na który mieli 100% wpływ. Poznając treści szkoleniowe, odkrywali w tym procesie kolejne miejsca, w których warto było opracować plany usprawnień. To pozwoliło im zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i zobaczyć, jak Lean Management może być skutecznie wdrożony w różnych kontekstach.

W trakcie warsztatów omawiane były także kluczowe koncepcje związane z zarządzaniem procesami, optymalizacją działań, oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi w kontekście Lean. Ponadto, uczestnicy mieli okazję poznać najlepsze praktyki i studia przypadków przedsiębiorstw, które odniosły sukces dzięki wdrożeniu Lean Management.

Prowadzący warsztat Mariusz Szymocha jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie Lean Management, co pozwoliło uczestnikom uzyskać cenne wskazówki i porady od profesjonalisty. Dodatkowo, atmosfera warsztatów sprzyjała wymianie doświadczeń między uczestnikami.

Podsumowując, warsztaty z Lean Management, można stwierdzić, że były niezwykle wartościowym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Dzięki nim zdobyli oni nie tylko teoretyczną wiedzę na temat Lean, ale również praktyczne umiejętności, które mogą przynieść im sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu.

Więcej o Lean można dowiedzieć się ze strony internetowej firmy Lean https://leanpartner.pl/metodyka-lean/?fbclid=IwAR0FTFkG7bxLPyUUcde1-kzSXsuztbkN5t849_Q0XUUYGiiL3VUtUzOKmjQ

wprowadzający: Ewa Grabolus | Biuro Obsługi Inwestora UM Siemianowice Śląskie
foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie