Konkurs dla firm sektora MŚP

Logotypy

To świetny czas dla firm ze Śląska! Jeszcze w październiku – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – ruszy nabór konkursu, którego celem jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

To także kolejna okazja dla śląskich przedsiębiorstw, które aplikowały z projektem badawczo-rozwojowym w ramach Ścieżki SMART. Zwiększ swoje szanse i bądź przygotowany gdyby
w Ścieżce SMART Twoja firma nie znalazła się na liście rekomendowanej.

W ramach konkursu z RPO Śląskie, projekty muszą wpisywać się co najmniej w jedną
z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.

Minimalna wartość dotacji to 2 mln zł. a uprawnione do udziału w konkursie są firmy z sektora MŚP, przedsiębiorstwa duże oraz konsorcja z jednostkami naukowymi. Dofinansowanie może wynieść nawet 80% kosztów kwalifikowanych, co uzależnione jest od wielkości firmy
i wybranego modułu.

Konkurs jest przyjazny firmom ze względu na łatwość identyfikacji kosztów kwalifikowanych. Jest to szeroki zakres powszechnych w firmach wydatków. Dla wdrożenia prac B+R są to:

  • Wynagrodzenia pracowników B+R;
  • Amortyzacja/wynajem/leasing aparatury badawczej/licencji;
  • Koszty zlecenia usług badawczych;
  • Materiały, surowce do badań i prototypów;
  • Wynajem powierzchni laboratoryjnej, usługi pomocnicze.

Natomiast dla sfery inwestycyjnej i budowy infrastruktury B+R są to np.:

  • Zakup gruntu;
  • Budowa, rozbudowa infrastruktury;
  • Zakup aparatury B+R;
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Jeśli przydałyby się Państwu środki na takie inwestycje, zachęcamy do kontaktu. Jako firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji, chętnie pomożemy je zdobyć.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU – KLIKNIJ TUTAJ

Plakat projektu

Autor:

  • Ewa Grabolus, Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska