Zakończyło się Śniadanie z Eksportem

Prezydent Siemianowic zabiera głos

We wtorek, 28 listopada 2023 roku o godz. 10.00 Siemianowice Śląskie stały się miejscem inspirujących rozmów i wymiany doświadczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Organizowane przez Fundusz Górnośląski oraz Euro Info Group Sp. z o.o. wraz z Biurem Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie bezpłatne spotkanie informacyjne pod hasłem „Jak wejść na rynki zagraniczne?” zgromadziło przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności poza granicami kraju.

Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, nie tylko przywitał zebranych gości, ale także udzielił swojego honorowego patronatu temu wyjątkowemu spotkaniu.
Jego obecność jest wyrazem wsparcia budowania sukcesu naszych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Spotkanie miało na celu dostarczenie praktycznych wskazówek i informacji dla przedsiębiorców planujących lub już prowadzących działalność eksportową. Siemianowicki „Zameczek”, będący miejscem wydarzenia, pełnił rolę platformy, na której firmy mogły wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z zakresu ekspansji na rynki zagraniczne.

Jednym z głównych punktów programu było wystąpienie ekspertów z obszaru eksportu, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat strategii wejścia na rynki zagraniczne, identyfikacji potencjalnych rynków, a także omówili najważniejsze aspekty prawne i logistyczne związane z międzynarodowym handlem.

Podczas spotkania przedstawiciele śląskich firm mieli również okazję do poznania konkretnych case studies przedsiębiorstw, które odniosły sukces na arenie międzynarodowej. Te praktyczne przykłady stanowiły inspirację dla uczestników i dostarczyły im cennych wskazówek na temat tego, jak skutecznie zdobywać nowe rynki.

Śniadanie z eksportem w Siemianowicach Śląskich okazało się więc znakomitą okazją dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, aby zdobyć praktyczną wiedzę i inspirację do rozwijania swojej działalności na rynkach zagranicznych. Wydarzenie to potwierdza, że wspieranie przedsiębiorców w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do skutecznego funkcjonowania na globalnej scenie biznesowej stanowi kluczowy element rozwoju gospodarczego regionu. Wszystkim uczestnikom tego spotkania dziękujemy i życzymy sukcesów na arenie międzynarodowej.

Autor:

  • Ewa Grabolus, Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska