Informacja dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy

Wieża ratusza z zegarem

​Od 1 marca 2022 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o transporcie drogowym art. 7a ust. 8, który nakłada na przewoźnika posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczne przedkładanie staroście w terminie do dnia 31 marca:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia;
2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy zobowiązani do przekazywania informacji w powyższym zakresie za rok 2023 – do dnia 31 marca 2024 roku.

Wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 8, telefon kontaktowy: 32 7605329, 32 7605328.

Załącznik: Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  • oświadczenie należy złożyć jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • oświadczenie należy złożyć w oryginale w wersji papierowej lub za pośrednictwem elektronicznego formularza ePUAP;
  • w przypadku gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
  • oświadczenie dotyczy 2023 r.;
  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę umowy.

Autor:

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska