Szukasz garażu? Weź udział w przetargu

23 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej w budynku UM przy ul. Michałkowickiej 105 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem wolnych garaży murowanych.

Cena wywoławcza za garaż wynosi: 4,00 zł. netto za 1 m2. Do czynszu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Garaże przeznaczone do przetargu nieograniczonego zlokalizowane są przy:

  1. ul. Kochanowskiego 8a (Zły stan techniczny) → garaż murowany o powierzchni 17,75 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 71,00 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 170,00 zł. Przetarg o godz. 9:00;
  2. ul. Kościelna 17 (Zły stan techniczny) → garaż murowany o powierzchni 21,00 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 84,00 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 200,00 zł. Przetarg o godz. 9:30;
  3. ul. Matejki 13 → garaż murowany o powierzchni 18,00 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 72,00 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 170,00 zł. Przetarg o godz. 10:00;
  4. ul. Miarki 14 → garaż murowany o powierzchni 14,64 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 58,56 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 140,00 zł. Przetarg o godz. 10:30;
  5. ul. Myśliwiecka → garaż murowany o powierzchni 16,50 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 66,00 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 158,00 zł. Przetarg o godz. 11:00;
  6. ul. Powstańców 33→ garaż murowany o powierzchni 15,00 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 60,00 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 144,00 zł. Przetarg o godz. 11:30;
  7. ul. Śląska 83 (Zły stan techniczny) → garaż murowany o powierzchni 33,82 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 135,28 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 324,00 zł. Przetarg o godz. 12:00;
  8. ul. Miarki 13 → garaż murowany o powierzchni 13,90 m2. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa w wysokości 55,60 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 133,00 zł. Przetarg o godz. 12:00;

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 17.04.2024 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: ING Bank Śląski S.A. Siemianowice Śląskie nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587.

Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu jest zobowiązany przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W tytule wpłaty należy wpisać adres oraz metraż garażu. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje oraz ogłoszenia przetargowe znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej, tel. 32 760-53-95.

wprowadzający: Mikołaj Polowy | Biuro Obsługi Inwestora UM Siemianowice Śląskie
foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie