Szukasz lokalu pod działalność gospodarczą? Weź udział w przetargu

22 kwietnia 2024 roku w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wymaganego wadium do dnia 17 kwietnia 2024 r. Cena wywoławcza za lokal użytkowy wynosi: 8,00 zł. netto za 1 m2piwnica wynosi: 0,90 zł. netto za 1 m2. Do czynszu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z wyłączeniem działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restauracji, barów, pubów itp.

Wszystkim osobom, które planują otworzyć własną firmę i poszukują lokalu, bądź tym, którzy działalność już prowadzą, ale chcą zmienić jej lokalizację, proponujemy zapoznać się z ofertą przetargową na najem wolnych lokali użytkowych w naszym mieście.

Wśród lokali przeznaczonych do przetargu znajdują się nieruchomości zlokalizowane przy:

 1. ul. 1 Maja 11→ Lokal użytkowy o powierzchni 25,85 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 206,80 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 490,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 2. ul. Chopina 4→ Lokal użytkowy o powierzchni 30,45 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 243,60 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 580,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 9.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 3. ul. Fojkisa 2→ Lokal użytkowy o powierzchni 19,02 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 152,16 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 365,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 4. ul. Jaworowa 2→ Lokal użytkowy o powierzchni 63,20 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 505,60 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 1200,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 5. ul. Klonowa 1d→ Lokal użytkowy o powierzchni 55,14 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 441,12 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 1058,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 6. ul. Miarki 2→ Lokal użytkowy o powierzchni 20,75 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 166,00 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 398,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 7. ul. Sobieskiego 7→ Lokal użytkowy o powierzchni 21,19 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 169,52 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 400,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 8. ul. Szkolnej 7→ Lokal użytkowy o powierzchni 39,38 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 315,04 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 750,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 9. ul. Śniadeckiego 2→ Lokal użytkowy o powierzchni 25,48 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 203,84 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 480,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 10. ul. Waryńskiego 2→ Lokal użytkowy o powierzchni 39,16 m² + 43,51 m² piwnica. Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 352,44 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 845,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,
 11. ul. Śniadeckiego 1→ Lokal użytkowy o powierzchni 34,00 m². Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna opłata czynszowa wysokości 272,00 zł. netto. Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu wynosi 650,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2024r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.,

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 17 kwietnia 2024r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: ING Bank Śląski S.A. Siemianowice Śląskie nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587.

Dowód wpłaty wadium uczestnik przetargu jest zobowiązany przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W tytule wpłaty należy wpisać adres oraz metraż lokalu. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje oraz ogłoszenia przetargowe znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej, tel. 32 760 53 95.

wprowadzający: Mikołaj Polowy | Biuro Obsługi Inwestora UM Siemianowice Śląskie
foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie