Harmonogram posiedzeń Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w 2022 r.

Terminy narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu w 2022 r.

 • 5, 19 styczeń ,
 • 2, 16 luty ,
 • 2, 16, 30 marzec ,
 • 13, 27 kwiecień ,
 • 11, 25 maj ,
 • 8, 22 czerwiec ,
 • 6, 22 lipiec ,
 • 3, 17, 31 sierpień ,
 • 14, 28 wrzesień ,
 • 12, 26 październik ,
 • 9, 23 listopad ,
 • 7, 21 grudzień.

Wnioski wraz z dokumentacją na narady koordynacyjne należy składać do godziny 14 w piątek poprzedzający termin narady. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na następnej naradzie

Narady koordynacyjne odbywać się będą o godzinie 10 w pokoju nr 25 budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, gdzie zostaną wyłożone projekty przeznaczone do koordynacji .