Przydatne adresy

Strona Główna Siemianowic Śląskich (zobacz)

Geoportal Mista Siemianowice Śląskie (zobacz)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (zobacz)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (zobacz)

Urząd Marszałkowski w Katowicach (zobacz)

Urząd Wojewódzki w Katowicach (zobacz)

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (zobacz)

„Geodeta” Miesięcznik (zobacz)

Geoportal Krajowy (zobacz)

!!!!!! DO POPRAWY – NIE DZIAŁA !!!!!! Elektroniczne Księgi Wieczyste (zobacz)