O zasobie

Dane analogowe

Dane analogowe w większości obecnie posiadają wartość archiwalną, ponieważ są to wszelkie dokumenty w zasobie – najczęściej papierowe, które nie są aktualizowane.

Możemy do nich zaliczyć m.in.:

 • mapę zasadniczą – pierworysy i matryce z nakładkami w skalach: 1:500 i 1:1000
 • mapę ewidencyjną w skalach 1:2000, 1:2500, 1:5000
 • mapę glebowo-rolniczą
 • mapy uzupełniające
 • zarysy pomiarowe
 • szkice polowe oraz wykazy współrzędnych
 • karty informacyjne osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych
 • karty studzienek kanalizacyjnych
 • inne dokumenty

Wszystkie dokumenty analogowe zostały zinformatyzowane i w postaci rastrowej funkcjonują w systemie informatycznym obsługującym obecnie zasób. Wykorzystuje się je czasami do weryfikacji baz danych numerycznych.

Dane numeryczne

Dane numeryczne w GODGiK w Siemianowicach Śląskich mają postać wektorową, obiektową lub rastrową. Historia powstawania numerycznych baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego sięga roku 2000, kiedy to rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej. Dokonaliśmy wyboru oprogramowania do prowadzenia baz danych w postaci numerycznej:

 • EWMAPA – część kartograficzna
 • EWOPIS – część opisowa
 • ADRES – nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości
 • REJCEN – rejestr cen i wartości nieruchomości
 • OŚRODEK – obsługa GODGiK
 • BANK OSNÓW – zarządzanie osnowami geodezyjnymi

W kolejnych latach wykonaliśmy skanowanie analogowych map ewidencyjnych oraz ich wektoryzację. Tak utworzona numeryczna mapa ewidencyjna nie była pozbawiona wad, bowiem na jej jakość wpływ miały:

 • błędy kartowania na analogowych mapach
 • błędy skanowania
 • błędy wpasowania rastra
 • błędy samej wektoryzacji

Mając świadomość tego stanu dokładaliśmy wszelkich starań aby wykryte błędy eliminować, przez co z biegiem czasu jakość tej mapy stawała się coraz lepsza.

W 2004 roku rozpoczęliśmy modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków. Niemal równolegle trwały prace nad utworzeniem numerycznej mapy zasadniczej pełnej treści, przy zastosowaniu podobnej technologii jak w przypadku mapy ewidencyjnej. Przez jakiś czas prowadziliśmy numeryczną mapę zasadniczą równolegle z mapą zasadniczą w postaci analogowej, tj. do 2 listopada 2006 roku, kiedy to mapa analogowa „została zamknięta” i procesowi aktualizacji podlegały jedynie numeryczne bazy danych zarówno mapy ewidencyjnej jak i zasadniczej.

Przez wszystkie te lata jednocześnie biegł proces przekształcania wszystkich dokumentów zasobu do postaci informatycznej – skanowanie i umieszczanie ich pod odpowiednim oprogramowaniem, tak aby tworzone zbiory danych współpracowały ze sobą, czyli spełniały warunek interoperacyjności, jednocześnie wykluczając efekt redundancji (powtarzania). Obecnie skanowanie dokumentacji przyjmowanej do zasobu odbywa się na bieżąco i tym samym cyfrowy zbiór dokumentów źródłowych jest aktualny.
Z końcem 2009 roku, zgodnie z literą prawa, wszystkie kartograficzne zbiory danych zostały przeliczone z układu PUG 1965 na układ 2000 i w tym układzie są obecnie prowadzone. W 2019 r. na obszarze miasta Siemianowice Śląskie została przeprowadzona modernizacja szczególowej osnowy wysokościowej z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

W latach 2018-2019 zostały utworzone bazy danych:

– Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),

– BDOT 500.

 Zastosowanie technologii informatycznej w GODGiK w Siemianowicach Śląskich wymusiło niejako wykorzystywanie coraz lepszego sprzętu do reprodukcji (plotowania) map.

W chwili obecnej nasz GODGiK dysponuje:

 • ploterem kolorowym wielkoformatowym
 • skanerem wielkoformatowym
 • drukarką kolorową A2
 • 2 skanerami A3 i A4 
 • cyfrową kserokopiarką
 • drukarkami kolorowymi A3

Należy stwierdzić, że zbudowany przez nas system żyje, cały czas się rozwija i sukcesywnie wzbogacany jest o nowe składniki.

Metadane

Metadane z zakresu Ewidencji Gruntów i Budynków:
OBRĘB EWIDENCYJNY

BAŃGÓWBYTKÓWMICHAŁKOWICEPRZEŁAJKASIEMIANOWICE
1121324051
 24334152
  344253
  354354
   4455
   4556
   4657
   47 
   48 
   49 

Metadane można przeglądać również tutaj

Ortfotomapa

Ortfotomapa

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dysponuje ortofotomapą z lat 1996, 2008, 2009, 2012, 2015, 2018, 2020.

Materiały te są dostępne:

– retromapy 

– geoportal2