Obsługa w Urzędzie od 10.05.2021 r.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice obsługa bezpośrednia interesantów w sprawach, w których wizyta bezpośrednia w Urzędzie Miasta jest wymagana z dniem 10.05.2021 r. została przywrócona, z ograniczeniem ilości osób jednocześnie przebywających w budynku (max. 20 osób) i poszczególnych pomieszczeniach (1 osoba). Z tym dniem zostały również uruchomione kasy Urzędu.