Uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu przed 31.07.2020 r.

Wydział Geodezji informuje Wykonawców prac geodezyjnych, że ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782), która weszła w życie 31 lipca 2020 r., uchyliła czynność uwierzytelniania dokumentów.

Jednocześnie art. 11 tej ustawy stanowi, iż dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem 31 lipca 2020r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową na wniosek wykonawcy tych prac, nie dłużej niż do 31 stycznia 2021r.