Zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich  podjął działania prewencyjne majace na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej (koronawirus COVID-19) izarządzeniem z 12.03.2021 nr 1935/2021 z dniem 15.03.2021 r. wprowadził zminay w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:

 bezpośrednia realizacja zadań przez Urząd Miasta zostaje ograniczona wyłącznie do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,   oraz utrzymania aktywności gospodarczej, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

– w pozostałych sprawach  obsługa odbywać się będzie  telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub   korespondencyjnie,

– w budynkach Urzędu zostaną udostępnione skrzynki podawcze,

– godziny pracy Urzędu Miasta pozostają bez zmian.