Strategia Rozwoju Miasta do 2030 roku

Od końca 2016 roku nasze miasto posiada „Strategię Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku”. Jest to opracowanie wskazujące najważniejsze kierunki rozwoju miasta w długim okresie czasu.

Prace nad dokumentem prowadził zespół naukowy Kreatywny Śląsk wraz z grupą ekspercką z ramienia Urzędu Miasta. W pracach nad nią brali udział zarówno mieszkańcy, stowarzyszenia działające w Siemianowicach, młodzież, radni Rady Miasta, a także co najważniejsze patrząc z punktu rozwoju gospodarczego gminy również przedsiębiorcy.

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku.