Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Gwiazdka”

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

11, 12 grudnia (sobota, niedziela), godz. 8.00 – Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Gwiazdka”. Organizator: UKS Jedność