Spotkanie z Mikołajem

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków
ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)
www.siemck.pl

6 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00 i 18.00 – Spotkanie z Mikołajem. Bilety: 5 zł dziecko, 10 zł osoba dorosła