Zakończenie akcji „SUPERPŁYWAK 2021”

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

24 stycznia (poniedziałek), godz. 17.00 – 19.00 Zakończenie akcji „SUPERPŁYWAK 2021”