Karaoke

Siemianowickie Centrum Kultury

ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

www.siemck.pl

SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

1, 22 kwietnia (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny