AKCJA LATO. Bezpłatne wycieczki dla dzieci i młodzieży

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

ul. Jana Pawła II 1 (tel. 32 765 62 90)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY (w wieku 7-18 lat)

13 lipca (środa), zbiórka godz. 8.00 -Wycieczka rekreacyjna – Nadleśnictwo Zawadzkie

27 lipca (środa), zbiórka godz. 8.00 -Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – Częstochowską (Ogrodzieniec, Smoleń)

10 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 – Wycieczka rekreacyjna – jezioro Dzierżno Małe

24 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 -Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – Częstochowską (Bolechowice, Łazy)

Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski (uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod numerami telefonów: 32 765 62 97, 32 765 62 90).

Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczek obowiązują pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona.

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dołączony do kart uczestnictwa oraz dostępny u opiekunów poszczególnych wycieczek.