AKCJA LATO. Historyczny Spacer po Siemianowicach

Muzeum Miejskie
ul. Chopina 6 (tel. 513.661.565)

5 lipca (środa), godz. 15.00 – AKCJA LATO. Historyczny Spacer po Siemianowicach. Spacer poprowadzi Małgorzata Derus. Trasa:
Szyb Północny (miejsce spotkania); Krzyż górniczy przy ul. Bytomskiej; Zespół zabudowy przy ul. Bytomskiej 1-5; Kapliczka słupowa przy ul. Żeromskiego; Osiedle basztowe („blok”), pozostałości osiedla (ul. Wojciecha); Budynek mieszkalny przy ul. Ks. Pawła Brandysa 15; Zabudowa ul. Hadamika – strona wschodnia; Osiedle wojewódzkie – 1929 ul. Pokoju/Przyjaźni;Kapliczka słupowa przy ul. Orzeszkowej

19 lipca (środa), godz. 15.00 – AKCJA LATO. Historyczny Spacer po Siemianowicach. Spacer poprowadzi Małgorzata Derus. Trasa:
Cmentarz ewangelicki (miejsce spotkania); Cmentarz katolicki stary (kaplice, groby osób zasłużonych dla Siemianowic); kamienica przy ul. Powstańców 56; Kapliczka Matki Boskiej, Powstańców 56; Powstańców 29, 27, 25, 23, 21, 24, 22, 13, 11, 8, 6

9 sierpnia (środa), godz. 15.00 – AKCJA LATO. Historyczny Spacer po Siemianowicach. Spacer poprowadzi Małgorzata Derus. Trasa:
Nowy cmentarz – Nowy Świat (miejsce spotkania: Kaplica na cmentarzu na Nowym Świecie); Krzyż pod cmentarzem; Osiedle robotnicze ul. Bohaterów Westerplatte; Pozostałości kopalni – biura Sp. Michał; Wieża kopalni Richter; Dyrekcja kopalni; Pomnik na pamiątkę założenia kopalni

23 sierpnia (środa), godz. 15.00 – AKCJA LATO. Historyczny Spacer po Siemianowicach. Spacer poprowadzi Małgorzata Derus. Trasa:
Planty (miejsce spotkania: planty na wysokości przystanku autobusowego w stronę Katowic); Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego; ul. Św. Floriana – zabudowa; Kolonia robotnicza przy ul. Sobieskiego; ul. Sobieskiego 13, 27, 28, 29; ul. Hutnicza 16, 20, 22, 9, 8, 7, 6