AKCJA LATO. Kino dla dzieci

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

2, 9, 16, 23, 30 lipca (wtorki), godz. 11.00 – AKCJA LATO. Kino dla dzieci. Repertuar dostępny w obiekcie lub pod nr tel. 32/765.27.40

4, 11, 18, 25 lipca (czwartki), godz. 11.00 – AKCJA LATO. Kino dla dzieci. Repertuar dostępny w obiekcie lub pod nr tel. 32/765.27.40

6, 13, 20, 27 sierpnia (wtorki), godz. 11.00 – AKCJA LATO. Kino dla dzieci. Repertuar dostępny w obiekcie lub pod nr tel. 32/765.27.40

1, 8, 22, 29 sierpnia (czwartki), godz. 11.00 – AKCJA LATO. Kino dla dzieci. Repertuar dostępny w obiekcie lub pod nr tel. 32/765.27.40