AKCJA LATO. SPORTOWE SOBOTY na boisku wielofunkcyjnym „Sporcik”

Boisko Wielofunkcyjne SPORCIK (przy Pływalni Miejskiej)

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Śniadeckiego 11

29 lipca, 12, 26 sierpnia (soboty), godz. 10.30-13.00 – SPORTOWE SOBOTY na boisku wielofunkcyjnym „Sporcik” (przy Pływalni Miejskiej, ul. Śniadeckiego 11) ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Sport Project. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci do 14 lat.

Zapisy: sportproject@gmail.com, w kasie Pływalni Miejskiej lub bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia.

Do udziału dziecka w zajęciach niezbędne jest wypełnienie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego do udziału w zajęciach. Zgody dostępne będą u osób prowadzących zajęcia.

Organizator:

STOWARZYSZENIE SPORTOWE SPORT PROJECT
ul. M.C. Skłodowskiej 3/9, 41-100 Siemianowice Śląskie

skfsportproject@gmail.com

tel. 519 175 709