AKCJA LATO wycieczka rekreacyjna dla dzieci

Wydział Kultury i Sportu
ul. Jana Pawła II 1
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 765 62 97

10 lipca (środa), godz. 8.00 – wycieczka rekreacyjna dla dzieci do ZOO w Opolu

24 lipca (środa), godz. 8.00 – wycieczka rekreacyjna dla dzieci do ZOO w Krakowie

7 sierpnia (środa), godz. 8.00 – wycieczka rekreacyjna dla dzieci do ZOO w Opolu

21 sierpnia (środa), godz. 8.00 – wycieczka rekreacyjna do ZOO w Krakowie

Zbiórki na poszczególne wycieczki o godz. 7.50 – Rynek Miejski w Siemianowicach Śląskich.

Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona.

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dołączony do kart uczestnictwa oraz dostępny u opiekunów poszczególnych wycieczek.