AKCJA ZIMA – bezpłatne wycieczki rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – ZAPISY OD 2 STYCZNIA – BRAK MIEJSC

Wydział Kultury i Sportu

ul. Jana Pawła II 1 (tel. 32 765 62 97)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY (w wieku 7-18 lat) – ZAPISY OD 2 STYCZNIA

18 stycznia (środa), godz. 9.00 – wycieczka rekreacyjno-piesza do Planetarium Śląskiego.
W programie zajęcia pt. „Królestwo planet” oraz „cztery pory roku”. Zbiórka o godz. 8.50 na Rynku Bytkowskim

25 stycznia (środa), godz. 9.00 – wycieczka do Olkusza. W programie zwiedzanie turystycznej trasy podziemnej oraz Muzeum PTTK w Olkuszu. Zbiórka o godz. 8.50 na Rynku Miejskim

Uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod numerem telefonu: 32 765 62 97.

Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczek obowiązują pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona.

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dołączony do kart uczestnictwa oraz dostępny u opiekunów poszczególnych wycieczek.