AKCJA ZIMA – wodny tor przeszkód na basenie

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.mosir.siemianowice.pl

16 – 22 stycznia (poniedziałek – sobota, godz. 6.00 – 22.00, niedziela, godz. 9.00 – 21.00) – Wodny tor przeszkód na basenie KS „Michał”. Atrakcja dostępna w cenie biletu