Aqua aerobic na Pływalni Miejskiej

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 czerwca (poniedziałki, środy), godz. 19.00 – Aqua aerobic na Pływalni Miejskiej