Aqua aerobic na Pływalni Miejskiej

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 września(poniedziałki, środy), godz. 19.00 – Aqua aerobic na Pływalni Miejskiej