AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1 (tel. 32/765.23.03, 32/765.23.04)

www.ksmichal.mmj.pl

BASEN Kompleksu Sportowego „Michał”

Harmonogram basenu KS „Michał” dostępny na stronie MOSiR „Pszczelnik”

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października (wtorki, czwartki), godz. 18.45 Basen KS „Michał” – AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)