Byzuch

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

10 stycznia (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch. Wstęp wolny