Byzuch

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

7 marca (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch. Wstęp wolny