Byzuch

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

16 maja (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch – Rodzina najważniejsza grupa społeczna – wybory rodziny roku. Wstęp wolny