Byzuch

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

12 września (wtorek), godz. 16.00-18.00– Byzuch – Moja chwila. Wstęp wolny