Byzuch

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

11 stycznia (wtorek), godz. 17.00-19.00 – „Byzuch” – Wstęp wolny