Byzuch

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)
www.siemck.pl

10 maja (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch – Rodzina roku. Wstęp wolny