Byzuch

Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

7 czerwca (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch – Mama i Tata Roku. Wstęp wolny