„Byzuch” – Witaj Wiosno!

Siemianowickie Centrum Kultury

ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

www.siemck.pl

SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

5 kwietnia (wtorek), godz. 17.00-19.00 – „Byzuch” – Witaj Wiosno! Wstęp wolny