Cieszyć się sztuką

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Zameczek – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

16 maja (wtorek), godz. 18.00 – Cieszyć się sztuką. Wernisaż Chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok’12. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 24.04.2023 r.