Ćwiczenia w wodzie

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

2, 7, 9, 14, 16, 21 grudnia (wtorki, czwartki) godz. 20.30, basen KS „Michał” – ćwiczenia w wodzie