Ćwiczenia w wodzie

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1 (tel. 32/765.23.03, 32/765.23.04)

www.ksmichal.mmj.pl

BASEN Kompleksu Sportowego „Michał”

Harmonogram basenu KS „Michał” dostępny na stronie MOSiR „Pszczelnik”

30 września, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października (wtorki, czwartki), godz. 20.30 Basen KS „Michał” – Ćwiczenia w wodzie