Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – Filia Nr 10
ul. Jaworowa 2 (tel. 32/228.42.46)

3 grudnia (piątek), godz. 9.00-13.00Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatuwarsztaty plastyczne w Parku Tradycji