Dni Siemianowic. Grupa teatralna „Śrubki”

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

18 czerwca (niedziela) – 39. Dni Siemianowic Śląskich

godz. 16.30 (sala widowiskowa)
Pokaz teatralnej grupy dziecięcej „Śrubki”