Dni Siemianowic. Majka Jeżowska

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

18 czerwca (niedziela) – 39. Dni Siemianowic Śląskich

godz. 19.00 (scena plenerowa)
Majka Jeżowska z zespołem