Dni Siemianowic. Międzywojenne siemianowickie Hollywood

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

17 czerwca (sobota) – 39. Dni Siemianowic Śląskich. Industriada 2023 – sztuka przemysłu


godz. 16.30-18.00 (sala widowiskowa)

Premiera książki „Wytwórnia filmów ESPE-Film – międzywojenne siemianowickie Hollywood” – spotkanie promocyjne wokół książki, połączone z pokazem unikatowych fragmentów filmu „Niewolnicy życia”. Premierze książki i pokazowi filmu towarzyszyło będzie spotkanie z autorem dr. Marcinem Wądołowskim oraz prelekcja filmoznawcy – prof. Andrzeja Gwoździa