Dzień Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa

Siemianowickie Centrum Kultury

ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

www.siemck.pl

SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

12 kwietnia (wtorek), godz. 10.00 – Dzień Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa. Wstęp wolny