Fitzner Cafe

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

9, 30 czerwca (piątki), godz. 17.00-20.00 – Fitzner Cafe. Bilety – 10 zł/5 zł seniorzy z Siemianowicką Kartą Seniora do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl