Fitzner Cafe

Siemianowickie Centrum Kultury

ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

www.siemck.pl

SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

1, 8, 22, 29 (piątki), godz. 17.00-20.00 – Fitzner Cafe. Bilety: 5 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl