„Futsal Gram” – eliminacje regionalne dla dziewcząt i chłopców z klas VII-VIII

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1 (tel. 32/765.23.03, 32/765.23.04)
www.ksmichal.mmj.pl

HALA Kompleksu Sportowego „Michał”

10 listopada (środa), godz. 8.00 – „Futsal Gram” – eliminacje regionalne dla dziewcząt i chłopców z klas VII-VIII